หน้าแรก รายการสั่งซื้อ เลขที่บัญชี ตรวจสอบความน่าเชื่อถือ แผนที่ บริษัทฯ Technical Support Contact Us Thai Contact Us Laosสมัครสมาชิก

PABX PHONIK รุ่น Super Diamond-C DX32C

รหัสสินค้า :   000048
ลักษณะสินค้า :   4/32
การรับประกัน :   1 ปี
ราคา :   49,500 บาท

ราคารวมภาษี 52,965.00 บาท

หมายเหตุ: 4/32 /แถมโทรศัพท์ตามจำนวนสายใน/เครื่องคีย์/กล่องพักสาย/แบตเตอรี่สำรองไฟดับ/AC. Line Protector
สั่งซื้อเลยตอนนี้
Social Share:

 

← สินค้าที่เกี่ยวข้อง

ราคา: 8,500 

ยี่ห้อ: PHONIK

รุ่น: Phonik A-Plus208

ราคา: 158,500 

ยี่ห้อ: PHONIK

รุ่น: Super Diamond-C DX144

ราคา: 49,500 

ยี่ห้อ: PHONIK

รุ่น: Super Diamond-C DX32C

ราคา: 90,000 

ยี่ห้อ: PHONIK

รุ่น: Super Diamond-C DX80

ราคา: 264,900 

ยี่ห้อ: PHONIK

รุ่น: SuperDiamond-256

ราคา: 268,900 

ยี่ห้อ: Phonik

รุ่น: SuperDiamond (C)

ราคา: 1,227,000 

ยี่ห้อ: Phonik

รุ่น: Titanium

ราคา: 820,250 

ยี่ห้อ: Phonik

รุ่น: Platinum

 

Promotion-32

ราคาพิเศษ สำหรับผู้รับเหมา Special Price for Contractor / Project / System Installation
ราคาขาย ตู้สาขาโทรศัพท์ โฟนิค โปรโมชั่น
PROMOTIONS PABX PHONIK Model: Super Diamond (C) -32
 สายใน สายนอก  4  สายนอก 8 สายนอก 12
สายนอก 16
8  26,500 33,500 40,500 47,500
 16  33,500 40,500 47,500 54,500
 24  40,500  47,500 - -
 32  49,500 54,500 - -
          รายการที่แถมสำหรับ Super Diamond (C) -32
1 เครื่องโทรศัพท์มีจอภาษาไทย PI-32G  สำหรับโอเปอเรเตอร์ (32 ปุ่ม)
   1 เครื่อง
2 เครื่องโทรศัพท์มาตรฐาน รุ่น PH-359 หรือเทียบเท่า ตามจำนวนสายใน    1 ระบบ
3 แบตเตอรี่สำรองไฟดับ 1 ชุด  1 ชุด
4  แถมกล่องพักสายภายในอาคารและที่พักสายตามจำนวนสายนอก+สายใน    1 ระบบ
5  AC. Line Protector  1 ชุด
    สนใจสินค้าโทรสอบถามเพิ่มเติม โทร 02-542-4227 , 081-345-1929
   ราคา SI. กรุณาแจ้งเจ้าหน้าฝ่ายขาย

Promotion 80

 

    ราคาขาย ตู้สาขาโทรศัพท์ โฟนิค โปรโมชั่น
PROMOTIONS PABX PHONIK Model: Super Diamond (C) -80
สายใน สายนอก 4 สายนอก 8 สายนอก 12 สายนอก 16 สายนอก 20
สายนอก 24 สายนอก 28 สายนอก 32
8 29,900 34,000 41,100 48,000  55,000  62,000  69,000 76,000
16 30,000 41,000  48,000  55,000  62,000 69,000  76,000 83,000
24 41,000 48,000 55,000 62,000 69,000 76,000 83,000 90,000
32 48,000 55,000 62,000 69,000  76,000 83,000 90,000 97,000
40 55,000 62,000 69,000 76,000  83,000 90,000 - -
48 62,000 69,000 76,000 83,000  90,000 97,000 - -
56 69,000 76,000 83,000 90,000 - - - -
64 76,000 83,000 90,000 97,000 - - - -
72 83,000 90,000 - - - - - -
80 90,000 97,000 - - - - - -
          รายการที่แถมสำหรับ Super Diamond (C) -80

1  เครื่องโทรศัพท์มีจอภาษาไทย PI-32G  สำหรับโอเปอเรเตอร์ (32 ปุ่ม)    1 เครื่อง
2  เครื่องโทรศัพท์มาตรฐาน รุ่น PH-359 หรือเทียบเท่า ตามจำนวนสายใน    1 ระบบ
3  แบตเตอรี่สำรองไฟดับ 1 ชุด    1 ชุด
4  แถมกล่องพักสายภายในอาคารและที่พักสายตามจำนวนสายนอก+สายใน    1 ระบบ
5  AC. Line Protector    1 ชุด

 

Promotion 144

 

ราคาขาย ตู้สาขาโทรศัพท์ โฟนิค โปรโมชั่น 
 PROMOTIONS PABX PHONIK Model: Super Diamond (C)-144
 สายใน  สายนอก 4 สายนอก 8  สายนอก 12 สายนอก 16 สายนอก 20
สายนอก 24 สายนอก 28 สายนอก 32
8  32,500 39,500  45,600 53,500  60,500 67,500  74,500 81,500
16  39,500  46,500  53,500  60,500  67,500 74,500  81,500 88,500
24  46,500  53,500  60,500  67,500  74,500 81,500  88,500  95,500
32  53,500  60,500 67,500  74,500  81,500 88,500  95,500  102,500
40  60,500  67,500  74,500  81,500  88,500 95,500 102,500 109,500
48  67,500 74,500  81,500 88,500 95,500 102,500 109,500 116,500
56  74,500 81,500  88,500 95,500 102,500 109,500 116,500 123,500
64  81,500 88,500 95,500 102,500 109,500 116,500 123,500 130,500
 72  88,500 95,500  102,500  109,500 116,500 123,500 130,500 137,500
 80  95,500 102,500 109,500  116,500 123,500 130,500 137,500 144,500
 88 102,500 109,500 116,500  123,500  130,500 137,500 144,500 151,500
 96  109,500 116,500  123,500  130,500  137,500 144,500 151,500 158,500
 104  116,500 123,500 130,500  137,500 144,500 151,500 - -
 112  123,500 130,500 137,500  144,500 151,500 158,500 - -
 120  130,500 137,500  144,500  151,500 - - - -
 128  137,500  144,500 151,500  158,500 - - - -
 136  144,500 151,500  -  - - - - -
 144  151,500 158,500  -  - - - - -
          รายการที่แถมสำหรับ Super Diamond (C) -144
1  เครื่องโทรศัพท์มีจอภาษาไทย PI-32G  สำหรับโอเปอเรเตอร์ (32 ปุ่ม)    1 เครื่อง
2 เครื่องโทรศัพท์มาตรฐาน รุ่น PH-359 หรือเทียบเท่า ตามจำนวนสายใน    1 ระบบ
3 แบตเตอรี่สำรองไฟดับ 1 ชุด    1 ชุด
4  แถมกล่องพักสายภายในอาคารและที่พักสายตามจำนวนสายนอก+สายใน    1 ระบบ
5  AC. Line Protector   1 ชุด
สนใจสินค้า กรุณากรอกแบบฟอร์มรายละเอียดเพื่อติดต่อกลับ
 สอบถามราคาสินค้าเพิ่มเติม 0-2542-4227. 081-345-1929
ราคา SI. กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย

Promotion 256

ราคาขาย ตู้สาขาโทรศัพท์ โฟนิค โปรโมชั่น
PROMOTIONS PABX PHONIK Model: Super Diamond (C)-256
Ext.

Co, 4

Co 8

Co 12

Co 16

Co 20

Co 24

Co 28

Co 32

96 126,900 133,400 139,900 146,400 152,900 159,400 165,900 172,400
104 134,150 140,650 147,150 153,650 160,150 166,650 173,150 179,650
112 141,400 147,900 154,400 160,900 167,400 173,900 180,400 186,900
120 148,650 155,150 161,650 168,150 174,650 181,150 187,650 194,150
128 156,400 162,900 169,400 175,900 182,400 188,900 195,400 201,900
136 164,150 170,650 177,150 183,650 190,150 196,650 203,150 209,650
144 171,900 178,400 184,900 191,400 197,900 204,400 210,900 217,400
152 179,650 186,150 192,650 199,150 205,650 212,150 218,650 225,150
160 187,400 193,900 200,400 206,900 213,400 219,900 226,400 232,900
168 195,150 201,650 208,150 214,650 221,150 227,650 234,150 240,650
176 202,900 209,400 215,900 222,400 228,900 235,400 241,900 248,800
184 210,650 217,150 223,650 230,150 236,650 243,150 249,650 256,150
192 218,400 224,900 231,400 237,900 244,400 250,900 257,400 263,900
200 226,150 232,650 239,150 245,650 252,150 258,650 - -
208 233,900 240,400 246,900 253,400 259,900 266,400 - -
216 241,650 248,150 254,650 261,150 - - - -
224 249,400 255,900 262.400 268,900 - - - -
232 257,150 263,650 - - - - - -
240 264,900 271,400 - - - - - -
ลำดับ **ราคาดังกล่าวรวมรายการดังต่อไปนี้ ** จำนวน
1 -เครื่องโทรศัพท์คีย์ PK32G 1
2 -เครื่องโทรศัพท์ธรรมดาแบบมีจอ PH-359 หรือเทียบเท่า ตามจำนวนสายใน 1 ระบบ
3 -แบตเตอรี่สำรองไฟดับ 1 ระบบ
4 -ชุดแผงกระจายสายหลักตามขนาดสายนอก+สายใน 1 ระบบ
5  AC. Line Protector 1 ชุด

 

Brochure

Manual

 Installation Manual    Programming Manual    User Manual

Option

Option Phonik PABX (C) 32,80,144,256
กล่องพักสาย กล่องกระจายสาย
 
 
 

Key phone

Digital Keytelephone PI Series
Digital Keytelephone PK Serieses
ระบบควบคุมการเปิด-ปิดไฟในห้องพัก

Brochure

Installation Manual
 
Slim/Solid Cards   Electrical Control System

ราคาขายส่ง
รับสมัครตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ โทร 02-542-4227 , 081-345-1929
KX-TDA100D kx-tes824bx kx-tda600bx kx-ns300bx PHONIK NEC SL2100  Fire Alarm @pabxthai
จำหน่าย-ติดตั้งตู้สาขาโทรศัพท์, รับซ่อมตู้สาขาโทรศัพท์, รับย้ายตู้สาขาโทรศัพท์, รับเดินสายโทรศัพท์, รับอัพเกรดตู้สาขาโทรศัพท์
ให้เช่าตู้สาขาโทรศัพท์, รับบริการดูแลสินค้ารายปีทั้งในประกันและนอกประกัน, รับเทิร์นตู้สาขาโทรศัพท์, บริการทั่วประเทศ, และประเทศเพื่อนบ้าน
ยินดีให้คำปรึกษาเรื่องตู้สาขาโทรศัพท์, มีตู้สาขาโทรศัพท์ให้สำรองระหว่างซ่อม, SI.เทรนการขาย, การโปรแกรมฟรี, มีบริการหลังการขาย
รับติดตั้ง-รับซ่อม ทั่วประเทศไทย และในประเทศลาว ในราคาช่างพื้นที่ - รับประกันคุณภาพโดย บริษัท พี เอ บี เอ็กซ์ ไทย จำกัด
ทางเรามีทีมงานที่มีประสบการณ์เรื่องตู้สาขาโทรศัพท์ ที่เป็นพันธมิตร Joint Venture อยู่ทุกจังหวัดของประเทศไทย และ สปป.ลาว
บริษัท พี เอ บี เอ็กซ์ ไทย จำกัด ที่อยู่ เลขที่ 33 ถนนสตรีวิทยา 2 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230
Tel: 02-542-4227, Fax: 02-542-4104, 02-935-4308-9, Mobile: 08-1345-1929, Email: info@pabx.co.th, Line ID: @pabxthai
หากท่านไม่ได้รับความสะดวกหรือพนักงานพูดจาไม่สุภาพกรุณาแจ้ง โทร 081-345-1929 , thongmai@pabx.co.th
เว็บไซต์ในเครือ panasonic.in.th pabx.co.th pabx thai.com pabx.in.th tel.in.th pabxthai.co.th cctvpabx.in.th tmtelephone.com pabxlao.com
Copyright ©2013 PABXTHAILAND.COM. Allrights Reserved